Maatschappelijk

Deeleconomie

Belang van ecologie

Een belangrijk kenmerk van het Openbaar Vervoer is het vaste vervoerspatroon. Het particulier vervoer kenmerkt zich juist door flexibiliteit. In de loop van de tijd zijn er diverse initiatieven geweest een openbaar vervoerssysteem te ontwerpen dat toch flexibel was.

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: