Maatschappelijk

Mobiliteit en het milieu

Grenzen aan de groei

In 1972 verscheen het rapport van de Club van Rome, dat stelde dat er grenzen bestonden aan de economische groei. De ongebreidelde behoefte aan mobiliteit, met de daaraan gepaard gaande vervuiling en uitputting van grondstoffen, is daar mede debet aan. Het klimaatakkoord van Parijs van 2015 is een belangrijke mijlpaal in de internationale samenwerking om aan dit probleem het hoofd te bieden.

Op het gebied van de mobiliteit wordt naarstig en integraal naar oplossingen gezocht en worden vervoermiddelen en systemen ontwikkeld, die minder belastend zijn voor het milieu. Ook een versterking van het openbaar vervoer past daarin. (MCN sluit zich daarbij aan en neemt haar verantwoordelijkheid.)

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: