Maatschappelijk

Verzorgingsstaat

Sterke toename overheidsbedrijven en taken

De verzorgingsstaat wordt uitgebreid met tal van overheidsbedrijven. Mobiliteit speelt hierin ook een rol, zowel bij het ontstaan van nieuwe taken als bij het moderniseren van bestaande taken.