Fram

Hollandse boot

De "Fram" is al in de jaren '30 van de vorige eeuw als visboot gebruikt. De boot lag opgeslagen in een loods met visnetten, zware roeiriemen en een oud tuig van vlasdoek. In 1963 kocht de familie Zorn de Fram en bracht deze naar de Kaag.

Hollandse boten zijn in allerlei functies in gebruik geweest. Heel algemeen waren de Hollandse boten als bijboot bij binnenvaartschepen zoals klippers, tjalken en aken. Verder zijn Hollandse boten in Zeeland en de rivierdelta gebruikt in de visserij. Ook zijn Hollandse boten gebruikt als werkboten bij dijkbouw, als pijlboot voor de waterstaat, roeiersboot om meertrossen over te brengen in de haven en als veerboot. Op de Hollandse IJssel en de Lek was het gebruikelijk om met Hollandse boten wedstrijd te zeilen.

Ontwikkeling:

Werkvoertuigen

Argumentatie:

De veelzijdigheid van typen boten laat zien dat de Nederlander al lange tijd op vele verschillende manieren op en met het water leeft.