Johan

BM Farvel

BM’er

Vanaf 1922 ontwikkelde kapper Hendrik Bulthuis uit Bergum éénvoudig te bouwen zeilboten. Deze waren vrijgesteld van 'weeldebelasting' - voor zeilboten met een zeiloppervlak tot 16 m2 hoefde men geen belasting te betalen. Zo maakte hij de watersport bereikbaar voor velen. Zeilboten als de BM-er maakten de watersport populair.

Het experimenteren met eenvoudig te bouwen zeilboten resulteerde in 1928 in de “BM” klasse. De naam BM is afgeleid van Bergumermeer. Een BM-er is 4.75 m lang, 1.5 m breed en heeft 12 m2 zeil. De BM-ers werden op een mal gebouwd die tevens diende als spanten voor de boot. De huid van de boot werd gemaakt van gemakkelijk te vormen latten van 2 cm breed. Zo kon de BM ook door amateurs gebouwd worden. In 1931 volgde de “vergrote BM”, oftewel de zestienkwadraat. Dit is een eveneens volgens de methode Bulthuis van latten gebouwde boot van 6 m lang en met een zeiloppervlak van 16 m2, vandaar de naam zestienkwadraat. De zestienkwadraten bleven tientallen jaren lang razend populair als toerboot, lesboot en wedstrijdzeilboot.

Ontwikkeling:

Sport

Locatie:

Bergumermeer

Links: