Fotograaf onbekend

BM Volvo

Maaidorser

Bij de mechanisatie van de akkerbouw in de jaren 1960 en '70 sprong de zelfrijdende maaidorser of 'combine' in het oog. De BM Volvo S 1000 was één de succesvolle maaidorsers in die tijd, die mede vanwege de spreekwoordelijke 'Zweedse kwaliteit' vooral onder loonbedrijven uitermate populair was.

Met name in de jaren 1960 en ’70 werd de agrarische sector grootschaliger en kapitaalintensiever; ruil- en herverkaveling zorgden voor rationalisatie van de productie. Verspreid liggende stukken land werden samengevoegd, sloten werden gedempt voor de aanleg van wegen, waterstanden werden verlaagd, onverharde wegen rechtgetrokken en bestraat of geasfalteerd, zodat met zwaarder materieel kon worden gereden. Verregaande mechanisatie vond plaats, waardoor de arbeidsproductiviteit in de landbouw sterk toenam. Dat had een positieve invloed op de rest van de economie en vooral ook op de export.

Bij de mechanisatie van de akkerbouw sprong, naast de tractor, vooral de maaidorser in het oog. Eerst waren er de nog door paarden en tractoren getrokken korenmaaiers en zelfbinders, daarna de machines die ook nog konden dorsen. De echte revolutie kwam met de zelfrijdende maaidorser, vanwege de combinatie van maaien, dorsen en binden ook wel ‘combine’ genoemd. De eerste maaidorsers werden gebouwd in de VS in de jaren 1920, na de oorlog werden ze in West-Europa op grote schaal ingevoerd, ook in Nederland. In 1950 waren er in Nederland ruim 1000 maaidorsers in gebruik, in 1965 waren dat er al zo’n 6000. Dat waren nog vooral getrokken maaidorsers. In de loop van de jaren 1950 zagen we de eerste zelfrijders in ons land; rond 1960 kwam de echte doorbraak.

Het aanbod aan Amerikaanse maaidorsers was groot, maar in verband met de kleinere perceelgrootte, een meer gevarieerde bodemgesteldheid en andere typisch ‘regionale omstandigheden’ konden Europese merken in eerste instantie beter op de vraag inspelen. Eén van de zeer succesvolle, zelfrijdende maaidorsers in de jaren 1960 was de BM Volvo S 1000. Hoewel flink aan de prijs, wist Volvo met de spreekwoordelijke ‘Zweedse kwaliteit’ een eigen plek op de Nederlandse markt voor maaidorsers te veroveren, net als bij de auto’s. Vooral onder loonbedrijven was deze machine uitermate populair. Het getoonde exemplaar is gebouwd in 1963.

Ontwikkeling:

Verdere landbouwmechanisering

Argumentatie:

De BM Volvo S 1000 representeert de sterke schaalvergroting en mechanisering van de Nederlandse akkerbouw in de jaren 1960 en '70 en de doorbraak van de zelfrijdende maaidorser. Europese merken konden in verband met de specifieke omstandigheden beter dan Amerikaanse op de lokale vraag inspelen en Volvo kon met de spreekwoordelijke 'Zweedse kwaliteit' z'n naam eer aan doen.

Locatie:

Grijpskerke