Castor

Motorloodsvaartuig

De loodsboot "Castor" is in 1946 ontworpen als multifunctioneel schip met intrigerende oorlogsfuncties. De Castor wordt uiteindelijk gebruikt als loodsboot. Dat is een boot die een loods aan boord van een zeeschip brengt.

De Nederlandse Marine had na de Tweede Wereldoorlog erg veel verschillende schepen nodig. Maar schepen bouwen kostte veel tijd. Vandaar dat de loodsboot Castor in 1946 door het toenmalige Ministerie van Oorlog werd ontworpen als multifunctioneel schip. De Castor wordt in 1950 opgeleverd door de scheepswerf van Gebroeders Pot te Bolnes, Rotterdam. Tot 1983 is het schip in gebruik als loodsboot. Na een omvangrijke modernisering wordt de Castor een paar jaar ingezet voor de bevoorrading van offshore installaties. Ook verricht de Castor hydrografische onderzoeken op de Noordzee. Het schip heeft daarna nog een derde leven gehad als kerkschip en is nu museumschip.

Ontwikkeling:

Verzorgingsstaat

Argumentatie:

Na de Tweede Wereldoorlog werd er een serie van 7 loodsboten gebouwd die kenmerkend waren voor de tijd van wederopbouw en Koude Oorlog. Ze werden zo geconstrueerd dat ze in geval van oorlogsdreiging ingezet kon worden. Terwijl de 6 zusterschepen al snel van hun bewapening werden ontdaan, bleef "Castor" tot het moment dat ze uit dienst werd gesteld in 1983 bewapend rondvaren. In de functie van loodsboot fungeerde de "Castor" als een soort basisstation op zee voor de loodsen die van en naar de te beloodsen schepen werden gebracht. Het daadwerkelijke aan boord zetten van de loods, werd op de Noordzee bij weer of ontij, uitgevoerd met de veel kleinere Loodsjollen, die met de boordhijskranen te water werden gelaten. Met behulp van de bekende touwladder klom de loods dan vanuit de jol aan dek van het zeeschip.

Argumentatie object:

Vrijwel alle zeeschepen worden gesloopt als ze geen economisch nut meer hebben. De "Castor" is een van de weinige zeegaande monumenten die Nederland nog heeft. Het schip is grotendeels in oorspronkelijke staat of wordt daar naar terug gerestaureerd.

Locatie:

Rotterdam

Links: