Anton van Daal

DAF 1600 BB Tapissière

Verhuiswagen

In 1974 werd een voor die tijd hypermoderne Tapissière geleverd aan de firma Saan in Diemen. Verhuizen (van het platteland naar de stad, van de stad naar buitenwijken en suburbs, naar het buitenland) werd één van de belangrijke aspecten van de wording van het moderne Nederland vanaf medio 19e eeuw. Het 'verhuisbedrijf' werd een nieuwe en bloeiende vorm van bedrijvigheid.

De trek van het platteland naar de stad vanaf medio 19e eeuw en de daaropvolgende trek naar de buitenwijken en de suburbanisatie betekenden een tot die tijd ongekende hoeveelheid verhuisbewegingen. Ook de emigratie droeg daaraan haar steentje bij. Daarmee ontstond een nieuwe en bloeiende bedrijvigheid in ‘verhuizingen en opslag van inboedels’; verhuisbedrijven schoten als paddenstoelen uit de grond.

Petrus Hendricus Saan begon in 1897 in Diemen een bodedienst (in eerste instantie nog te voet, later met paard-en-wagen), legde zich al snel toe op het verhuisbedrijf en kon in de jaren 1920 reeds de eerste echte verhuiswagen aanschaffen, een heuse Ford-TT. De firma Saan groeide en groeide, maar diversifieerde ook, binnen én buiten het verhuiswezen. In 1997 kon het 100-jarig bestaan worden gevierd als één van de grootste transport- en verhuisbedrijven van Nederland, een gelegenheid waarbij het predicaat ‘Koninklijk’ werd verkregen.

De getoonde ‘Tapissière’ is in 1974 geleverd door DAF en door Vissers Carrosserie Drachten van een opbouw voorzien. Het was een voor die tijd hypermoderne wagen met luchtvering, die toen nog niet door DAF zelf gemaakt werd, maar in Duitsland ingebouwd moest worden. DAF en Vissers Carrosserie leverden in de jaren 1970 zo’n veertig van deze wagens in verschillende conversies aan Nederlandse verhuisbedrijven. De wagen was voorzien van een zogenaamde ‘Ratcliff’-laadklep, die tot halverwege de laadbakhoogte kon komen. Zo kon een tweede laadvloer worden gelegd. De wagen werd bovendien voorzien van laadbakverwarming! Bij Koninklijke SAAN was deze wagen in gebruik voor nationale en internationale verhuizingen. In het laatste geval kon de achterbank in de dubbele zitcabine worden omgebouwd tot twee bedden.

Deze Tapissière werd tot 1995 gebruikt; tegenwoordig bevindt de wagen zich in de collectie van het Saan Museum in Diemen.

Ontwikkeling:

Verstedelijking

Argumentatie:

Deze verhuiswagen representeert de sterk toegenomen verhuisbewegingen, die de verstedelijking en de daarop volgende trek naar de buitenwijken en de suburbanisatie vanaf medio 19e eeuw met zich mee brachten als belangrijke aspecten van de wording van het moderne Nederland. Tevens representeert de verhuiswagen het verhuisbedrijf als nieuwe en bloeiende vorm van mobiele bedrijvigheid.

Argumentatie object:

De DAF 1600 BB 'Tappisière' is een belangrijke representant van één van de firma Saan als groot en vooraanstaand verhuisbedrijf. Deze DAF representeert tevens een nieuwe generatie moderne verhuiswagens, die vanaf de jaren 1970 op de Nederlandse wegen verschenen, die waren voorzien van nieuwigheden als luchtvering en laadbakverwarming.

Locatie:

Saan Museum te Diemen

Links: