DAF YA328

Vrachtwagen met lier Bravo Compagnie B06

Begin jaren '50 gaf de Nederlandse overheid DAF opdracht een legervoertuig te bouwen; een grote order voor DAF. Het is een duur ontwerp. De overheid had veel geld voor over om nooit meer onderdrukt te worden. Een DAF YA328 kostte 27.000 gulden. Een civiele vrachtwagen kostte de helft.

Deze Daf werd gebouwd met Marshallhulp. De motor is een Amerikaanse motor van merk Hercules. Na enkele prototypes en een proefserie werd de DAF YA 328 vanaf 1952 bij de Koninklijke Landmacht ingevoerd.

De bijnaam ‘Dikke DAF’ ontleende het voertuig aan zijn imposante voorkomen en motorgeluid. De wagen was heel terreinvaardig met de sterke 6×6 aandrijving. De wagen verliest pas grip als alle wielen aan één kant van de grond komen. Bijzonder zijn ook de draaibare reservewielen die in het terrein als steunwielen fungeren. In totaal zijn er meer dan 4.500 exemplaren geproduceerd, als vrachtwagen en als artillerietrekker. Ook het UNIFIL-detachement
in Libanon had in de jaren ’70 de beschikking over dit voertuig, in witte VN-uitmonstering. De wagen bleef tot 1980 in gebruik en is toen opgevolgd door een andere DAF, de YA 4440.

Ontwikkeling:

Koude oorlog

Argumentatie:

Na de Tweede Wereldoorlog werden alle moderne legers in de in hoge mate gemechaniseerd. Deze oorlog had geleerd hoe belangrijk een goede logistieke organisatie was en voor een snelle bevoorrading en aanvoer van allerhande gevechtstuig werden enorme aantallen militaire bedrijfswagens geproduceerd, zoals artillerietrekkers, vrachtwagens, maar ook voor het vervoer van infanterie. Tot lang na de Tweede Wereldoorlog had Nederland zich beholpen met tweedehands wagens uit de voertuigdumps van de geallieerden, maar in de jaren 1950 achtte de Koninklijke Landmacht nieuw, gestandaardiseerd materiaal nodig.

Argumentatie object:

De DAF YA 328 representeert een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van het legervoertuig in ons land. Gedurende bijna drie decennia was de ‘Dikke DAF’ het gezicht van het Nederlandse leger en ‘beeldbepalend’, ook voor de burger buiten de kazernepoort. Bovendien is de grote opdracht van de Nederlandse overheid van doorslaggevend belang geweest voor de ontwikkeling van DAF als toonaangevende bedrijfswagenfabrikant.