Eerste metro

Metrorijtuig RET 5025

In 1968 werd de eerste metrolijn van Nederland geopend, in Rotterdam. Voor die lijn (aanvankelijk 5,9 kilometer lang) leverde Werkspoor in Utrecht 27 metro’s. Toen de Rotterdamse noord-zuidlijn in delen werd verlengd, kwamen er nog 42 soortgelijke metrostellen bij.

Vanaf de tweede helft van de jaren ’50 nam het particuliere autobezit in hoog tempo toe. Dat verkeer eiste steeds meer ruimte op van de openbare weg. Dat stelde de openbaarvervoerbedrijven voor grote problemen. In Rotterdam vormden vooral de oeververbindingen over de Nieuwe Maas een steeds groter knelpunt. Trams en bussen kwamen dagelijks vast te zitten tussen de vele auto’s. Al in 1955 verscheen er een rapport dat stelde dat een snelle openbaarvervoerverbinding tussen de noord- en de zuidoever van de Nieuwe Maas noodzakelijk was. In 1956 verscheen een plan voor een tramverbinding in een tunnel onder de rivier. Die trams moesten zich dan echter op de beide oevers nog steeds een weg door het drukke verkeer banen. Bovendien was de capaciteit van trams relatief klein. Daarom besloot de Rotterdamse gemeenteraad in 1959 tot de bouw van een metro, de eerste in Nederland. Het bouwen van dit eerste metrotraject zou bijna acht jaar lang het stadsbeeld van Rotterdam beïnvloeden. Midden in de stad kwamen twee grote bouwdokken voor de tunneldelen. Op de zuidoever kwam het traject grotendeels op een betonnen viaduct te liggen. In februari 1967 begonnen de eerste proefritten op dat viaduct. In juni 1967 reed het eerste metrotreinstel onder de Nieuwe Maas door en op 9 februari 1968 werd de lijn Rotterdam CS-Zuidplein officieel geopend. Inmiddels bestaat het metronet van Rotterdam uit verschillende lijnen met een totale lengte van meer dan 78 kilometer. Nieuwe uitbreidingen zijn in voorbereiding.

Werkspoor in Utrecht bouwde de eerste metrotreinen van Rotterdam en Nederland. Het eerste stel werd al in 1966 afgeleverd. In totaal verschenen in eerste instantie 27 metrostellen op de baan. Tussen 1999 en 2002 werden die oudste metro’s vervangen door nieuwe.

Ontwikkeling:

Woon-werkverkeer

Argumentatie:

De metrostellen van de Rotterdamse Elektrische Tram van het type MG2 waren de eerste metro’s in ons land. Ze werden gebouwd door de Werkspoor-fabriek in Utrecht. De treinen hadden 80 zitplaatsen en er konden maximaal vier stellen gekoppeld rijden. De maximum snelheid was 80 km/h. De metro’s worden gevoed door een – goed afgeschermde - derde rail, die naast de twee spoorstaven ligt waarop de metro’s reden en waarop een spanning staat van 750 volt, dat was een nieuw fenomeen voor Nederland.

Argumentatie object:

Metrorijtuig RET 5024 is het enige bewaarde stel van de eerste serie metrotreinen die in ons land dienstdeden.

Locatie:

Stichting RoMeO, Rotterdam

Links: