Gerben van Manen

Skutsje

Het Heerenveenster skûtsje "Gerben van Manen" is een snel schip dat vele titels heeft gewonnen.

De “Gerben van Manen” is een echte Piipster, in 1905 gebouwd op de beroemde scheepswerf De Piip van Roorda in Drachten. Tot 2000 was het skûtsje nog authentiek. In het voorjaar van 2000 is het op de scheepswerf van Syperda in Osingahuizen met 43 centimeter verlengd. Het schip is nu wat langer, ligt daardoor wat hoger op het water en zeilt nu ook met windkracht twee, drie geweldig. Het schip is oorspronkelijk als vrachtschip gebruikt en is later vooral bekend geworden door het skutsjessilen.

Ontwikkeling:

Sport

Argumentatie:

De "Gerben van Manen" is naast een goede representant van de zeilende vrachtvaart , ook representatief voor het cultureel fenomeen skutsjesilen. De ontstaansgeschiedenis van het skutsjessilen gaat terug naar de tijd van het zeilende vrachtvervoer. Toen skutsjes en tjalken regelmatig de strijd met elkaar aanbonden. De zeilwedstrijden werden in het begin door kasteleins georganiseerd. De vette prijzen waren een belangrijke aanvulling op de soms magere verdiensten van de schippers. Later namen de zeilverenigingen de organisatie van de zeilwedstrijden over. In 1945 werd voor het eerst gezeild onder auspiciën van de SKS, Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. In 1981 werd besloten tot de oprichting van de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS). Tegenwoordig zijn de SKS- en IFKS-kampioenschappen fenomenen met internationale bekendheid.

Argumentatie object:

De "Gerben van Manen" wordt vaak betiteld als het mooiste skûtsje van de SKS-vloot. Het skutsje heeft in de loop der jaren talrijke kampioenstitels veroverd. Het draagt bij aan het behoud van het skutsjessilen voor Friesland.

Locatie:

Leeuwarden

Links: