Kampen

IJsselkogge

Kogge

In 2011 werd in de IJssel bij Kampen een middeleeuwse kogge uit de Hanzetijd gevonden die nog grotendeels intact is. Koggeschepen werden in de 13e eeuw ontwikkeld om vracht te vervoeren voor de riviervaart en de zeevaart.

De Hanze was een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Gedurende de Hanzetijd was de IJssel een druk bevaren vaarweg. In 2011 werd in de IJssel bij Kampen tijdens rivierwerkzaamheden een middeleeuwse kogge gevonden. De IJsselkogge is in februari 2016 gelicht en is nog grotendeels intact. Het is een vrij unieke vondst omdat er van een Kamper kogge nooit eerder tastbare bewijzen zijn gevonden.

Ontwikkeling:

Proloog

Argumentatie:

De kogge staat bekend als hét vrachtschip van de Hanze. Het is een zeewaardig schip, op kiel gebouwd. Kogges hadden een razeil, een vierkant zeil dat aan een ra (dwarshout) in de mast hing.

Argumentatie object:

Het schip ligt 3 jaar voor conservatie in Lelystad en gaat daarna waarschijnlijk terug naar Kampen om tentoongesteld te worden.

Locatie:

Lelystad

Links: