Peugeot 1905 2¼ PK

Motorfiets

Wist U dat er lange tijd tot twee maal toe zo veel motorfietsen als automobielen zijn gebruikt? De Peugeot 2¼ PK was in trek bij (plattelands)artsen die altijd al erg op hun vervoermiddel waren aangewezen. Hiermee genoot de arts en zijn patiënten van een veel grotere efficiëntie én effectiviteit!

De populariteit van de motorfiets heeft een aantal redenen. In die eerste jaren zijn automobielen (veel) duurder in aanschaf dan motorfietsen. Nog steeds werden de allereerste motorvoertuigen aangeschaft door de meer welgestelde Nederlander, maar de motorfiets bereikte eerder een groot publiek.

Er is echter een andere, belangrijkere, reden in deze jaren. Dat is de zeer slechte verkrijgbaarheid van benzine. Motorfietsen reden toen ook al veel verder op één liter benzine dan automobielen. Waren de motorfietsen veelal uitgerust met relatief kleine motoren, moesten in de zeer zware autoconstructies in die jaren ook veel grotere motoren worden “meegesjouwd”. Met een navenant groter benzineverbruik.

Rond 1905 wordt de motorfiets als spaarzame manier van vervoer ontdekt door een groep die altijd al erg op hun vervoermiddel was aangewezen: de (plattelands)artsen. Waren deze huis- en veeartsen tot dan toe aangewezen op hun paard en wagen, nu was er ineens een sneller vervoermiddel beschikbaar.

De N.M.V. (Nederlandsche Motorwielrijders Vereeniging) wordt in 1904 opgericht en verkrijgt bij Koninklijk Besluit in 1916 het predicaat “Koninklijke”. Al in 1905 noteert de N.M.V. dat 14% van de aangesloten leden arts is.

Ontwikkeling:

Particulier vervoer

Argumentatie:

Peugeot behoort tot een van de eerste fabrikanten van motorfietsen en begint in 1898 met de productie van drie- en vierwielige motorfietsen. In 1905 volgden motorfietsen met een tweecilinder, V-twin motorblok zoals hier getoond. Dit model – en soortgelijke motoren van andere merken – worden snel populair, ook bij de artsen. Spaarzaam, betrouwbaar en betaalbaar waren de sleutels tot dit succes.

Argumentatie object:

Deze Peugeot motorfiets stelde de artsen in staat om in een groter werkgebied de patiënten te helpen, of hetzelfde aantal in een kortere tijd. De verbeterde mobiliteit van deze artsen resulteert in een hogere gezondheid van de bevolking en de dierstapel in het gebied. Kortom, de arts geniet van een veel grotere efficiëntie én effectiviteit en zijn patiënten bovendien.