Ploeg

Paardentractie

Gedurende de laatste anderhalve eeuw werd de agrarische sector grootschaliger en kapitaalintensiever. Paardentractie bleef nog lang aanwezig op het platteland; pas na de Tweede Wereldoorlog werd de sector sterk gemechaniseerd door het gebruik van de tractor en andere mobiele landbouwwerktuigen.

De ploeg is één van de oudste en bekendste landbouwwerktuigen en een ploeg met paarden ervoor en een zwoegende boer er achter is bijna hét symbool geworden van het wijdverbreide harde boerenbestaan in vroeger tijden.

De keerploeg en de karploeg (een ploeg met wielen) waren belangrijke innovaties, maar ze zijn al eeuwenoud. In de loop van de 19e eeuw konden de ploegen geheel uit metaal worden gemaakt in plaats van uit hout, maar verder veranderde er in technisch opzicht niet veel.

In de 20e eeuw deed op een enkel groot boerenbedrijf de stoomploeg zijn intrede, daarna de tractor en meer geavanceerde ploegen. Door schaalvergroting, rationalisatie en mechanisering nam de arbeidsproductiviteit in de landbouw sterk toe (steeds meer productie met minder mensen), wat weer een positieve invloed had op de verdere ontwikkeling van de industrie- en dienstensector en op de export. Het vertrouwde beeld van de traditionele paardenploeg verdween toen in rap tempo.

Ontwikkeling:

Land- en tuinbouw