Wikipedia Commons

Punter

Houten bedrijfsboot

Bedrijfsboten zijn in de waterrijke gebieden veel gebruikt. De variatie in typen, maten en soorten van gebruik was talrijk. Elk gebied had zijn eigen type welke in de loop van eeuwen zijn ontstaan. Vissers, boeren en bewoners maakten er gebruik van.

Vervoer over water was eeuwenlang het goedkoopste. Voortstuwing was met zeil, roeiriem, vaarboom of trekkend en duwend vanaf de wal. Energiezuinig zouden we nu zeggen. Vaarwegen waren er op ingericht om vervoer over water efficiƫnt te laten plaats vinden.

Houten scheepsbouw was lokaal aanwezig zoals nu garages overal zijn te vinden. Begin twiintigste eeuw bracht de ijzerbouw al een verandering in enkele gebieden. Dit was met name het geval in tuinbouwgebieden. Ruilverkavelingen in de laatste kwart van de vorige eeuw, waardoor vaarpolders rijpolders werden maakten vele boten overbodig.

Wegenaanleg en verstedelijking veranderde gaandeweg het vaarwegennetwerk. Er kwamen vaste bruggen en dammen of zelfs vaarwegen werden gedempt voor vervoer over de weg. In enkele, vooral veenachtige- en plassengebieden, bleef deze kleine scheepvaat lange tijd nog intact totdat polyester en aluminium boten de veelal houten schepen verdrongen.

In Noordwest Overijssel bleef echter de punter als oeroud type nog lang bestaan. De vele meren, kleine vaarten en sloten bleven aantrekkelijk voor het varen met deze typen. Boeren en rietsnijders bleven gebruik maken van punterachtige schepen om hun akkers te bereiken. Een enkele houten scheepsbouwer is er nog actief. Punters zijn een toeristische attractie geworden en in trek voor de recreatie vaart.

Ontwikkeling:

Dagtrips

Links: