Solex

“de peperbus”

De Solex-brommer is vanaf 1948 in Nederland gefabriceerd. De Solex werd een groot succes en werd massaal gekocht. In 1969 stopte de productie van de Solex. De nieuwe jeugdcultuur vroeg inmiddels om een ander type bromfiets.

De Solex was een eenvoudige en betaalbare bromfiets. Daardoor kon de Solex, naast de Volkswagen Kever, een grote rol spelen in het massaal overstappen op gemotoriseerde vervoermiddelen. De stijging van de welvaart in de jaren ’50 en ’60 maakte dit mogelijk. De Solex werd gebruikt voor woon-werkverkeer, maar ook voor bedrijf of beroep. Zo was de Solex ook populair in de wijkverpleging.

Van der Heem in Den Haag fabriceerde de Solex, de Handelsfirma Stokvis had de licentie en deed de verkoop en de marketing. Toen de productie in 1969 stopte waren er 700.000 Solexen gebouwd. De opkomende jeugdcultuur in de jaren ’60 had een voorkeur voor andere typen bromfietsen, zoals de Kreidler-Florett, de Puch en de Mobylette.

Ontwikkeling:

Particuliere massamotorisering

Argumentatie:

De Solex is het beste voorbeeld van een bromfiets, die zorgde voor de overstap door grote groepen mensen op gemotoriseerd vervoer. Solex beheerste in de jaren '50 de markt voor bromfietsen.

Argumentatie object:

De Solex (modeljaren 1950-1960) representeert een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis: de opmaat voor de naoorlogse massamotorisering. Solex beheerste in de jaren 1950 een substantieel deel van de Nederlandse bromfietsmarkt.