Stoomwals Garrett

Aanleg wegennet

Tijdens het interbellum en in de periode direct na de tweede wereld oorlog was een stoomwals de meest gebruikte machine bij de aanleg van wegen. Vele walsen die in Nederland gebruikt zijn, zijn van Engelse makelij. De leden van de Stoomwalsenclub Nederland houden nog een aantal walsen in Nederland werkend.

In 1901 begon H. Boesewinkel uit Zutphen voor het eerst met de verhuur van een stoomwals. Hiermee werden aangebrachte steenslag of paklagen aangewalst. Zo werden ze verdicht en vlak gewalst. Het was zwaar werk. De wals werd twee uur lang met kolen opgestookt om stoom te verkrijgen. Wanneer het werk klaar was, reed men van werk naar werk via de openbare weg. Achter de wals hing men een wagen op cushion wielen die men gebruikte als woonwagen, een voorloper van de caravan.

De stoomwals is nog steeds een herkenbaar symbool van de wegenbouw. Doordat aannemers de stoomwals veelvuldig in beeldmerken opnemen wordt dit in stand gehouden. Er zijn vele merken op de Nederlandse markt geweest. Een specifiek merk dat toonaangevend is geweest voor Nederland is moeilijk te noemen.

Ontwikkeling:

Wegennet

Argumentatie:

In het interbellum werden het Rijkswegennet en (niet minder belangrijk) de provinciale wegennetten ontworpen. Begin jaren 1930 werd begonnen met de aanleg daarvan, door de Tweede Wereldoorlog moest de uitvoering van een deel van de plannen wachten. Met type aanduiding wordt hier miet een specifiek merk of model getoond, maar een voorbeeld van een stoomwals. De stoomwals heeft voor de wegenbouw een heel grote betekenis gehad. In 1967 zijn de laatste nog in bedrijf zijn de stoomwalsen buiten bedrijf gesteld en zijn ze vervangen door motorwalsen.

Argumentatie object:

Stoomwalsen van het merk Garret zijn niet de bekendste. Echter de foto in combinatie met de aanhanger geeft heel goed een tijdsbeeld weer.