Witkar

Nieuw concept voor personenvervoer

De witkar is een poging tot een nieuw concept voor personenvervoer in Amsterdam. Abonnees op de witkar, leden van de C.V. Witkar, konden zich melden bij een speciaal Witkar-station. Eenmaal daar kon men in de elektrische auto stappen en een rit maken. De accu’s konden opgeladen worden op deze stations.

In 1968 maakte het prototype van de witkar zijn eerste rit met politicus en industrieel ontwerper Luud Schimmelpennink aan het stuur. Hij werd bekend met het witte fietsenplan en de witkar. Daarna zijn er diverse series witkarren gebouwd die van elkaar verschillen. Als Toonbeeld is er hier één gekozen van het derde type.

De kleine en opvallende elektro-auto’s zijn slechts kort te zien geweest in de Amsterdamse binnenstad. Voor zover bekend is er geen enkele stad ter wereld die een dergelijk vervoerssysteem heeft of heeft gekend. Bedoeld voor het vervoer van maximaal twee personen, en eventueel wat bagage, zijn ze nooit een succes geworden. Doelstelling was om 25 stations en 125 voertuigen operationeel te krijgen. Toen dit niet haalbaar bleek, besloot de C.V. zichzelf in 1986 op te heffen.

Ontwikkeling:

Deeleconomie

Argumentatie:

Bij het ontwikkelen van minder vervuilende vervoermiddelen en -systemen sinds de jaren 1960 van de 20e eeuw, kreeg de elektrische auto die rond 1900 kort populair was, een nieuwe kans. De Amsterdamse witkar ontworpen door provo Luud Schimmelpennink, was een van de bekendste initiatieven.

Argumentatie object:

De witkar representeert een interessante ontwikkeling in de geschiedenis van het particuliere personenvervoer over de weg in ons land, namelijk een revolutionair, nieuw concept voor het personenvervoer in de stad. Het object representeert tevens een beeldbepalend type in de geschiedenis van het particuliere personenvervoer over de weg in Amsterdam, niet vanwege de grote aantallen, maar vanwege de opvallende verschijning. Voor zover bekend betreft het hier wereldwijd een unieke ontwikkeling.

Locatie:

Noordelijk busmuseum