Internationaal

Globalisering

Intercontinentale verbindingen

Met het ontstaan van steeds meer intercontinentale vervoers- en communicatie­mogelijkheden raakt Nederland met de rest van de wereld economisch, politiek en cultureel vervlochten.
Rond de eeuwwisseling komen jaarlijks ongeveer 565 miljoen ton goederen Nederland binnen, waarvan ruim 70% over zee. Meer dan de helft wordt door Nederlandse bedrijven doorgevoerd naar het buitenland.

Wat de productie betreft is die er het meest bij gebaat, als daar geproduceerd wordt, waar dat het meest effectief is. In de jaren 1970 zien we dat versneld gebeuren in de auto-industrie; met name bij personenauto’s, die in toenemende mate uit Aziatische landen komen, zoals de Toyota Corolla. Ook de vliegtuig- en de railindustrie vindt tegenwoordig elders in de wereld plaats (Fokker en Werkspoor zijn verdwenen).

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: