Economie

Opkomst bulktransport

Grootschalige vervoersbewegingen

Mechanisering van het vervoer leidt tot de mogelijkheid om goederen in bulk te vervoeren. Dit gaat hand in hand met professionalisering en centralisering van de productie.

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: