Technisch

Stoomtijdperk

Van spierkracht naar stoomkracht

De stoommachine wordt de belangrijkste krachtbron, zowel in de industrie als in de scheepvaart en het railvervoer. Voordien was men aangewezen op water- en windkracht en op menselijke en dierlijke spierkracht.
Hoewel enkele toepassingen wel bekend zijn, heeft stoomkracht zich in het wegverkeer nooit een echt belangrijke plaats weten te verwerven.

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: