Wonen en leven

Omslag openbaar vervoer

Impact van particuliere vervoermiddelen

De enorme toename van het particuliere autobezit na de Tweede Wereldoorlog sluit goed aan op de individualiseringsbehoefte van de bevolking. Hierdoor komen de openbaar-vervoerbedrijven echter in grote problemen. De autobus kan in de jaren ’60 de concurrentie met het privĂ©vervoer niet meer aan.

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: