Internationaal

Koloniën

Vervoer naar en in overzeese gebieden

Al sinds de 16e eeuw bezat Nederland gekoloniseerde gebieden in onder meer  Nederlands-Indië, het gebied dat we nu Indonesië noemen. Na vier jaar oorlog wordt Indonesië in 1949 officieel onafhankelijk. Voor het vervoer naar en in de overzeese gekoloniseerde gebieden zijn naast schepen ook  vliegtuigen en treinen gebruikt.

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: