Economie

Land- en tuinbouw

Mechanisering van de landbouw

Nederland industrialiseert aanvankelijk langzaam. Eind 19e eeuw werkt nog zo’n 40% van de bevolking in de landbouw en visserij. De opkomende industrialisatie leidt tot mechanisering in de land- en tuinbouw.

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: