Maatschappelijk

Verstedelijking

Verstedelijking van Nederland

De sterke  groei van de bevolking in de eerste helft van de 20e eeuw leidt tot een flinke groei van de steden. De industrialisatie zorgt voor nieuwe werkgelegenheid in de steden en voor nieuwe industriegebieden. Steeds meer mensen trekken van het platteland naar de steden op zoek naar werk en inkomen.

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: