Economie

Particuliere massamotorisering

Privé vervoermiddelen

De welvaart groeit in Nederland rond 1960 fors.   Dat leidt tot een toename van het bezit van personenauto’s. Het aantal auto’s nam toe van 140.000 in 1950 tot 2,5 miljoen in 1970. De ontwikkeling van relatief goedkope gezinsauto’s maakt het hebben van een eigen auto algemeen.

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: