Economie

Particuliere massamotorisering

Mobiliteitsexplosie

Rond 1960 brak een periode van sterke welvaartsstijging aan met een forse toename van particuliere vervoermiddelen. Het aantal brommers en motorfietsen steeg, maar het meest spraakmakend was wel de toename van het aantal auto’s: van 140.000 in 1950 tot 2,5 miljoen in 1970. Naast de welvaart maakte het aanbod van efficiënt geproduceerde – en dus relatief goedkope – gezinsauto’s dit mogelijk. Met name de VW Kever en de 2CV kunnen als wegbereiders gezien worden. In de jaren 1960 kwamen de auto’s van Aziatische makelij.
Zo vond in de jaren 1960 een ware ‘mobiliteitsexplosie’ plaats en de groei bleef ook daarna doorgaan. In 2024 tellen we ruim 9,5 miljoen personenauto’s.

Toonbeelden binnen deze ontwikkeling: