ANWB – WW 2CV

Wegenwacht

De ANWB en Wegenwacht planden al in de jaren '20 een pechdienst voor automobilisten. De crisisjaren en Tweede Wereldoorlog vertraagden dit. Maar in 1946 lukte het. Op Harley Davidson motoren assisteerden de eerste zeven wegenwachten automobilisten met pech. Eind jaren '50 verving men de motoren door kenmerkende Citro├źn 2CV bestelauto's.

De welvaart is enorm toegenomen, met name in de periode rond 1960. Die welvaartsgroei leidde tot een verdere toename van het bezit en gebruik van personenauto’s. Na 1950 steeg het aantal auto’s in Nederland van 140.000 in 1950 tot 2,5 miljoen in 1970. En nu rijden er zelfs ruim 10 miljoen auto’s, waaronder 8 miljoen personenauto’s. De ontwikkeling in de jaren ’50 van relatief goedkope gezinsauto’s, eerst van Europese en vanaf het einde van de jaren ’60 ook van Aziatische makelij, maakte het mogelijk dat de eigen auto algemeen werd. Het massale particuliere autobezit is een verschijnsel van de jaren ’50, ’60, en ’70, waarbij met name de forse ontwikkeling in de periode 1958 – 1973 opvalt. In 1958 vertoont de curve van de verkoopcijfers opeens een scherpe knik omhoog. In 1973 treedt een fase van afnemende groei in waarbij de vervangingsvraag de vraag naar nieuwe auto’s overtreft.

Ontwikkeling:

Particuliere massamotorisering