150 jaar

Toonbeelden van mobiel erfgoed

De wording van het moderne Nederland is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de ontwikkeling van een diversiteit aan vormen van vervoer. Deze hebben Nederland mede gemaakt tot wat het nu is. Dit gaat op voor particulier en bedrijfsmatig vervoer – door de lucht, over land en over water.

De tijdslijn laat ontwikkelingen, gebeurtenissen en aspecten in de geschiedenis van Nederland zien waarop de toonbeelden van mobiel erfgoed betrekking hebben. Toonbeelden zijn voorbeelden van vervoermiddelen die voorkomen in de vaderlandse geschiedenis en het huidige Nederland. Om deze gemakkelijk terug te vinden zijn ze grofweg in de tijd geplaatst. Meer gedetailleerde informatie vindt u bij elk toonbeeld.

Deze site is nog in ontwikkeling en wordt de komende tijd verder vervolmaakt.

Over het proces.
Over de organisatie.

Sluiten

150 jaar

Toonbeelden van mobiel erfgoed

De wording van het moderne Nederland is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de ontwikkeling van een diversiteit aan vormen van vervoer. Deze hebben Nederland mede gemaakt tot wat het nu is. Dit gaat op voor particulier en bedrijfsmatig vervoer – door de lucht, over land en over water.

De tijdslijn laat historische ontwikkelingen en gebeurtenissen in Nederland zien met toonbeelden van mobiel erfgoed die daarop betrekking hebben. Toonbeelden zijn voorbeelden van vervoermiddelen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland.

Proces

Hoe gekomen tot de Toonbeelden

Er is binnen dit project expliciet gekozen voor een historie-georiënteerde aanpak in plaats van een object georiënteerde aanpak. Dit vanwege de wens om sector-overstijgend te werk te gaan.

Om dit op een betrouwbare manier te kunnen doen zijn de activiteiten opgedeeld in drie aparte onderdelen. Als eerste is het opstellen van de historische context uitgezet bij de heer Joop de Jong, associate professor aan de universiteit Maastricht. Ten tweede zijn experts uit de verschillende sectoren gevraagd om deze schets te illustreren met Toonbeelden. Ten slotte is dit geheel gecoördineerd door een centraal projectteam.

Het verhaal

De historische context is opgesteld door Joop de Jong en zijn onderzoeksassistenten. Ten behoeve van de schets is onderzocht wat de belangrijkste veranderingen in mobiliteit zijn geweest en wat de belangrijkste tijdelijke en blijvende sociale, economische en culturele gevolgen van deze veranderingen zijn (geweest) voor Nederland. Mede als gevolg van deze veranderingen is Nederland geworden wat het nu is, en hieraan ontleent het mobiele erfgoed zijn waarde als erfgoed. Mobiliteit, handel en verkeer vormen immers in belangrijke mate de basis van de hedendaagse Nederlandse samenleving en cultuur.

Bij het opstellen van de historische context heeft een klankbordgroep de aansluiting bewaakt bij de vier sectoren van mobiel erfgoed: water, weg, rail en lucht. Deze klankbordgroep bestond uit de volgende personen.

Naam Sector Organisatie
Hans Buiter Weg ANWB Historisch Archief
Marc Dierikx Weg Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Theo Hegeman Weg Federatie Historische Automobiel- & Motorfietsclubs
Jan Korsten Lucht Technische Universiteit Eindhoven
Frits  Loomeijer Water Maritiem Museum Rotterdam
Guus Veenendaal Rail Historisch Railvervoer Nederland

De Toonbeelden

Het aanwijzen van de Toonbeelden is door vertegenwoordigers en experts uit de sectoren zelf gebeurd. Het gaat hierbij om de volgende personen.

Naam Sector Categorieen
Arno Landewers Lucht Sportvliegtuigen, zweefvliegtuigen, lesvliegtuigen
Arno Van der Holst Lucht Passagiersvliegtuigen, zakenvliegtuigen, vrachtvliegtuigen
Erwin van Loo Lucht Militaire vliegtuigen
Bob Schooneveld Rail Hoofdspoor
Kees Wielemaker Rail Coordinatie, algemeen
Marco Moerland Rail Interlokale tram, lokale tram
Pieter van der Ham Rail Industrieel spoor
Alexander de Vos Water Breed
Karine Rodenburg Water Breed
Marja Goud Water Breed
Thedo Fruithof Water Breed
Ad Saan Weg Speciale voertuigen
Arjen Ritsma Weg Algemeen
Ben Boortman Weg Coordinatie/algemeen
Caspar Hanenbergh Weg Fietsen
Dhr. Renaud Weg Rijwagens, karren
Dhr. Van den Bergh Weg Caravans
Dirk Mandemakers Weg Landbouwvoertuigen
Doede Bakker Weg Motorfietsen
Fons Alkemade Weg Algemeen
Frank van den Boogert Weg Autobussen
Hans Waldeck Weg Voertuigen voor hulpverleners
Henk Boons Weg Vrachtwagens, bestelbussen, aanhangwagens
Nicolaas Conijn Weg Rijtuigen, arresleden
Rene van Eymeren Weg Algemeen
Theo Stegeman Weg Algemeen
Tonnie Donkers weg Wegenbouwvoertuigen
Willem Posthumus Meyes Weg Algemeen
Wim Oude Weernink Weg Personenwagens, sport- en racewagens
Wout Meppelink Weg Bromfietsen
Max Popma Weg, Rail, Lucht Algemeen

Organisatie

Het project Toonbeelden van mobiel erfgoed is uitgevoerd door de stichting Mobiele Collectie Nederland in samenwerking gegaan met het Mobiel Erfgoed Centrum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het project Toonbeelden van mobiel erfgoed is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van OCW. Realisatie van de online presentatie is mede mogelijk gemaakt met gelden van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De infrastructoor voor het project Toonbeelden wordt verzorgd en gesponsored door Leaseweb.