Trekjacht

Trekschuit

Originele exemplaren van trekschuiten bestaan niet meer. Daarom staat hier een voorbeeld van de rijkeluis-versie ervan: het trekjacht. Dit 18e eeuwse scheepje is in 1912 als woonscheepje gevonden in Volendam. G.C.E. Crone koopt en restaureert het scheepje. Het bevindt zich nu in de collectie van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Dit trekjacht is een exemplaar uit de tweede helft van de 18e eeuw. Het scheepje is begin 20ste eeuw als woonscheepje in Volendam ontdekt. Het trekjacht is in 1912 door Crone gerestaureerd en onder andere op de ENTOS (Eerste Nederlandse Tentoonstelling op Scheepvaartgebied) in 1915 tentoongesteld. Daarna is het jacht onderdeel geworden van de collectie van Het Scheepvaartmuseum. Dit scheepje had een ander doel dan de standaard trekschuit, maar geeft toch een goede indruk van de trekschuit als type schip en de voortstuwing daarvan.

Ontwikkeling:

Paardentractie

Argumentatie:

Vanaf 1600 tot in de 19e eeuw worden in veel delen van de Nederlanden verbindingen met trekschuiten onderhouden. Het schip wordt vanaf de wal voortgetrokken. Het is een van de voorlopers van modern openbaar vervoer door de vaste dienstregeling en prijzen. In de loop van de negentiende eeuw wordt de trekschuit verdrongen door trein en stoomboot.

Locatie:

Amsterdam

Links: