Containervervoer

Rotterdam is nu de grootste haven van Europa en behoort tot de top tien van de wereld. In het stukgoedvervoer vindt in de jaren ’60 een ware revolutie plaats door de ontwikkeling van de standaardcontainer. Rotterdam is nu nog steeds één van de meest geavanceerde en efficiënte containerhavens ter wereld.

Mijnbouw

Speciaal voor de mijnbouw worden vooral railvervoermiddelen ontwikkeld. Deze gebruikt men ondergronds en bovengronds voor het vervoer van mensen, kolen en materieel. Ook voor het vervoeren van andere brandstoffen, zoals turf, olie en gas bestaan speciaal daarvoor ontwikkelde vervoermiddelen.

Werkvoertuigen

Bedrijven gebruiken steeds meer speciale werkvoertuigen in hun productieproces. Zij zetten werkvoertuigen in voor hun intern transport, maar ook voor het verbeteren van het  vervoer ‘naar buiten’. Dat zorgt voor een sterke ruimtelijke groei van hun markten.

Particuliere massamotorisering

De welvaart groeit in Nederland rond 1960 fors.   Dat leidt tot een toename van het bezit van personenauto’s. Het aantal auto’s nam toe van 140.000 in 1950 tot 2,5 miljoen in 1970. De ontwikkeling van relatief goedkope gezinsauto’s maakt het hebben van een eigen auto algemeen.

Verdere landbouwmechanisering

De laatste anderhalve eeuw wordt de agrarische sector steeds grootschaliger. Het gebruik van paarden blijft nog tot de Tweede Wereldoorlog voortgaan. Daarna wordt de landbouw sterk gemechaniseerd door de ontwikkeling van de tractor en andere gemotoriseerde landbouwwerktuigen. De effeciëntie en productiviteit van de landbouw neemt daardoor toe. Dat leidt weer tot de verdere ontwikkeling van de industrie- en dienstensector en de groei van de export.

Wederopbouw

De periode van de wederopbouw kenmerkt zich door hard werken, schaarste en soberheid. Het grotendeels verwoeste wegennet en de verloren vervoerscapaciteit moet worden hersteld. Vrijwel alle locomotieven en wagons zijn weggevoerd of vernietigd. De hele Rijnvloot en de halve koopvaardijvloot is verloren gegaan. Dat geldt ook voor een op de twee vrachtwagens. Het economisch herstel van Nederland is vooral te danken aan de Amerikaanse Marshallhulp. Wat ook meehelpt is het hergebruik van oud oorlogsmaterieel, het herstel van West-Europa en het Ruhrgebied, de Europese samenwerking en de inkomsten uit aardgas.

Opkomst bulktransport

Mechanisering van het vervoer leidt tot de mogelijkheid om goederen in bulk te vervoeren. Dit gaat hand in hand met professionalisering en centralisering van de productie.

Ambulante handel

In de 20e eeuw verandert het straatbeeld door de opkomst van de lokale distributie of ambulante handel. Bakkers, melk- en groenteboeren gaan langs de deur om hun waar te verkopen: van handkar tot SRV-winkelwagen en van scharensliep tot parlevinker.

Land- en tuinbouw

Nederland industrialiseert aanvankelijk langzaam. Eind 19e eeuw werkt nog zo’n 40% van de bevolking in de landbouw en visserij. De opkomende industrialisatie leidt tot mechanisering in de land- en tuinbouw.

Vroege visserij

Visserij is lange tijd een belangrijke bron van voedsel en inkomen in Nederland. Een grote variëteit aan schepen viste in verschillende gebieden.