Mobiel erfgoed voor de samenleving

Eigenaren vinden behoud van cultureel erfgoed belangrijk en ze doen dat met veel passie, toewijding en toenemende professionaliteit. Dat geldt ook voor mobiel erfgoed; het wordt behouden dóór en vóór de samenleving. Burger­initiatief en erfgoedparticipatie spelen een steeds grotere rol.
Met mobiel erfgoed wordt gevaren, gereden en gevlogen om het in werkende staat aan het publiek te presenteren. Waar mogelijk in historische context, ook als dat mobiel erfgoed niet-Nederlands is.

De wijze van behoud van mobiel erfgoed sluit aan bij ontwikkelingen in het erfgoedveld, waarbij mens en samenleving steeds sterker centraal komen te staan. Zo wordt het behoud van mobiel erfgoed zélf mobiliteitsgeschiedenis.

Mobiliteit en het milieu

In 1972 verscheen het rapport van de Club van Rome, dat stelde dat er grenzen bestonden aan de economische groei. De ongebreidelde behoefte aan mobiliteit, met de daaraan gepaard gaande vervuiling en uitputting van grondstoffen, is daar mede debet aan. Het klimaatakkoord van Parijs van 2015 is een belangrijke mijlpaal in de internationale samenwerking om aan dit probleem het hoofd te bieden.

Op het gebied van de mobiliteit wordt naarstig en integraal naar oplossingen gezocht en worden vervoermiddelen en systemen ontwikkeld, die minder belastend zijn voor het milieu. Ook een versterking van het openbaar vervoer past daarin. (MCN sluit zich daarbij aan en neemt haar verantwoordelijkheid.)

Particulier vervoer

De toegenomen welvaart in de afgelopen anderhalve eeuw maakt het bezit en gebruik van eigen, particuliere vervoermiddelen mogelijk. Dat begint al eind 18de eeuw met de fiets en neemt vervolgens sterk toe met de ontwikkeling van allerlei gemotoriseerde vervoermiddelen.

Verzorgingsstaat

De verzorgingsstaat wordt uitgebreid met tal van overheidsbedrijven. Mobiliteit speelt hierin ook een rol, zowel bij het ontstaan van nieuwe taken als bij het moderniseren van bestaande taken.

Lifestyle

Vervoermiddelen zijn soms het symbool van bepaalde subculturen. Zo is bijvoorbeeld een bepaald type brommer of auto, naast de functie als vervoermiddel, ook een manier om je te identificeren met een bepaalde groep.

Verstedelijking

De sterke  groei van de bevolking in de eerste helft van de 20e eeuw leidt tot een flinke groei van de steden. De industrialisatie zorgt voor nieuwe werkgelegenheid in de steden en voor nieuwe industriegebieden. Steeds meer mensen trekken van het platteland naar de steden op zoek naar werk en inkomen.

Nederlands fabricaat

Nederland produceert al lange tijd  vervoermiddelen van hoge kwaliteit. De scheepsbouw, de spoorweg- en auto-, vliegtuig-, brommer- en fietsindustrie leveren een aantal succesvolle producten, die beeldbepalend voor Nederland waren en zijn.

In de ban van de vooruitgang

Nieuwe, snelle en technologisch hoogstaande vervoermiddelen als trein, auto en vliegtuig staan symbool voor vooruitgang. Fietsen, brommers, motoren en auto’s worden niet enkel om hun nuttige gebruiksdoel  aangeschaft, maar ook om hun uitstraling.

Overheidstaken

De laatste anderhalve eeuw komen steeds meer diensten onder de verantwoordelijkheid van de overheid te liggen. Voorbeelden zijn de postbezorging, de brandweer en het spoorwegnet.